DSpace Repository

Specyfika struktury potrzeb u osób chorych na cukrzycę typu 1

Show simple item record

dc.contributor.author Basińska, Małgorzata
dc.contributor.author Schmidt, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-01-24T13:04:35Z
dc.date.available 2020-01-24T13:04:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Basińska M., Schmidt K., Specyfika struktury potrzeb u osób chorych na cukrzycę typu 1, W: Psychosomatyka: problemy i kierunki badań, red. M. Basińska, A. Ratajska. Bydgoszcz 2010. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6756
dc.description.abstract Cukrzyca 1 typu zaliczana jest do grupy chorób autoimmunologicznych, a doniesienia z badań psychoneuroimmunologicznych dostarczają licznych danych odnośnie możliwości zmiany funkcjonowania układu immunologicznego poprzez pewne specyficzne zachowania i procesy psychiczne. Badacze wyjaśniają, że czynniki psychiczne, poprzez wywoływanie zmian w aktywności układu nerwowego, mogą zmieniać procesy odpornościowe organizmu. Wyniki badań prowadzonych w nurcie psychosomatycznym wskazują, że cukrzyca jest jedną z chorób, do których powstania w pewnym stopniu przyczyniają się czynniki natury psychologicznej. Istotnym zagadnieniem badawczym w tym podejściu jest poszukiwanie szczególnych cech osobowości, postaw lub konfliktów, które, przy współwystępowaniu innych czynników ryzyka, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Cel, jaki postawiono, to przedstawienie struktury potrzeb osób cierpiących na cukrzycę I typu. Postanowiono sprawdzić, czy osoby chorujące na cukrzycę różnią się w zakresie przejawianych potrzeb od osób zdrowych, a także, czy różnią się w tym zakresie między sobą, w zależności od stanu zdrowia. Przebadano 72 osoby z rozpoznaną cukrzycą I typu ( w tym 40 kobiet i 32 mężczyzn) oraz taką samą liczbę osób zdrowych. Do określenia struktury potrzeb posłużono się Testem Przymiotników ACL. Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że struktura potrzeb osób chorych na cukrzycę typu 1 różni się od struktury potrzeb osób zdrowych. Występuje w grupie chorych na cukrzycę 1 typu zróżnicowanie struktury potrzeb ze względu na płeć. Zaobserwowane różnice pomiędzy chorymi kobietami a chorymi mężczyznami dotyczą głównie potrzeb związanych z relacjami interpersonalnymi. Biorąc pod uwagę stan zdrowia chorych, przeprowadzone badania wykazały istnienie wśród chorych na cukrzycę dużego podobieństwa w zakresie większości potrzeb, bez względu na czas chorowania i stan zdrowia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject cukrzyca typu I en_US
dc.subject potrzeby en_US
dc.subject Test Przymiotnikowy en_US
dc.subject badania en_US
dc.title Specyfika struktury potrzeb u osób chorych na cukrzycę typu 1 en_US
dc.title.alternative Specifity structure of needs among patients with type i diabetes mellitus en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record