Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBasińska, Małgorzata
dc.contributor.authorPrzybysz, Marta
dc.date.accessioned2020-01-24T13:04:10Z
dc.date.available2020-01-24T13:04:10Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBasińska M., Przybysz M., Zmiany w obrazie siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowa, W: Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości, red. L. Szewczyk, A. Kulik. Lublin 2008.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6753
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest próba opisania zmian w treści obrazu siebie poprzez porównanie aktualnego i retrospektywnego obrazu siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowa. W celu weryfikacji postawionych celów zastosowano następujące techniki badawcze: Ankietę Osobową oraz Test Przymiotników - ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna. Grupę badawczą stanowiło 59 osób (kobiety = 49, mężczyźni = 10) w przedziale wiekowym: od 20 do 81 lat, z postawioną diagnozą stwierdzającą chorobę Gravesa-Basedowa. Wyniki 1. Istnieją różnice pomiędzy aktualnym a retrospektywnym obrazem siebie u osób z chorobą Gravesa-Basedowa, zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn. 2. Istnieje zależność między czasem trwania choroby a zmianami w obrazie siebie u kobiet z chorobą Gravesa-Basedowa. 3. Istnieją różnice w wielkości zmian w obrazie siebie u osób z chorobą Gravesa- Basedowa ze względu na stan zdrowia wyrażony we współwystępowaniu innych chorób. Wnioski: Wyniki badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że choroba Gravesa-Basedowa wywiera istotny wpływ na zmiany w obrazie siebie u osób na nią cierpiących. Zmiany te mają charakter negatywny i dotyczą takich sfer życia człowieka jak: poczucie własnej wartości, adaptacja do nowych warunków życia, motywacja do działania czy stosunki z innymi ludźmi.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectobraz siebieen_US
dc.subjectchoroba Gravesa-Basedowaen_US
dc.subjectbadaniaen_US
dc.titleZmiany w obrazie siebie osób z chorobą Gravesa-Basedowaen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord