Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBasińska, Małgorzata
dc.contributor.authorRaczkiewicz, Angelika
dc.date.accessioned2020-01-24T13:03:29Z
dc.date.available2020-01-24T13:03:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBasińska M., Raczkiewicz A., Cechy osobowości a poczucie skuteczności u nastolatków z cukrzycą typu I, W: Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości, red. L. Szewczyk, A. Kulik. Lublin 2008.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6748
dc.description.abstractCelem prowadzonych badań było określenie związku pomiędzy cechami osobowości a poczuciem skuteczności wśród młodzieży z cukrzycą typu 1. Zastosowano dwa narzędzia badawcze: Inwentarz Osobowości NEO-FFI oraz Skalę Kompetencji Osobistej KompOs. Badaną grupę stanowiło 60 osób w wieku od 15 do 17 lat, chorych na cukrzycę typu 1 i tyle samo osób zdrowych, dobranych do nich odpowiednio pod względem wieku i płci. Prowadzone badania potwierdziły, iż choroba jaką jest cukrzyca typu 1, ze względu na swoją specyfikę powoduje, że związek między cechami osobowości a poczuciem skuteczności jest inny wśród młodzieży chorej niż wśród młodzieży zdrowej. Przeprowadzone analizy potwierdziły istnienie szczególnego typu osobowości, lecz tylko w grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1. Chore dziewczęta są istotnie bardziej otwarte na doświadczenie, bardziej sumienne i wytrwałe niż ich zdrowe rówieśnice. Chorych chłopców cechuje istotnie wyższa siła niż ich zdrowych rówieśników. Występuje negatywny związek między otwartością na doświadczenie a poziomem hemoglobiny glikowanej (HbAlc) na poziomie istotnym statystycznie. Cechy osobowości wyjaśniają poczucie własnej skuteczności we wszystkich badanych podgrupach, lecz w każdej w trochę inny sposób. Warto zwrócić uwagę w procesie wychowania i leczenia na stymulowanie rozwoju tych cech osobowości, dzięki którym chore nastolatki są bardziej skuteczne i bardziej adaptacyjnie funkcjonują w chorobie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectosobowośćen_US
dc.subjectpoczucie skutecznościen_US
dc.subjectmłodzieżen_US
dc.subjectcukrzycaen_US
dc.subjectbadaniaen_US
dc.titleCechy osobowości a poczucie skuteczności u nastolatków z cukrzycą typu Ien_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord