DSpace Repository

Cechy osobowości według modelu Wielkiej Piątki jako wyznaczniki osobowości stresowej u chorych na łuszczycę

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniewicz, Agnieszka
dc.contributor.author Basińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2020-01-13T13:40:50Z
dc.date.available 2020-01-13T13:40:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Woźniewicz Agnieszka, Basińska Małgorzata Anna, Cechy osobowiści według modelu Wielkiej Piątki jako wyznaczniki osobowości stresowej u chorych na łuszczycę, W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa 2012, S. 312-324 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6696
dc.description.abstract Prezentowane badania przedstawiają związek cech osobowości według modelu Wielkiej Piątki u osób chorych na łuszczycę z cechami osobowości stresowej typu D. Założono, że cechy Wielkiej Piątki są predyktorem osobowości stresowej typu D u chorych na łuszczycę. W badaniach uczestniczyło 90 osób z łuszczycą. Zastoso­wano następujące narzędzia badawcze: ankietę osobową, kwestionariusz osobo­wości NEO-PI-R oraz skalę do oceny osobowości typu D. Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że cechy osobowości według Wielkiej Piątki ujawniają związek z osobowością typu D w grupie osób chorych na łuszczycę. Predyktorem Nega­tywnej emocjonalności - składowej osobowości D - okazały się takie cechy jak Neurotyczność i jej składowe: N1-Lęk, N2-Agresywna wrogość i N3-Depresyjność, natomiast predyktorem Hamowania społecznego okazały się następujące cechy: Neurotyczność, słaba Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenie, słabe E5- -Poszukiwanie doznań oraz słaba S5-Samodyscyplina. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject osobowość en_US
dc.subject osobowość stresowa en_US
dc.subject łuszczyca en_US
dc.title Cechy osobowości według modelu Wielkiej Piątki jako wyznaczniki osobowości stresowej u chorych na łuszczycę en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record