Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMarszałek, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-11-21T11:32:05Z
dc.date.available2019-11-21T11:32:05Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMarszałek Katarzyna, Działalność profilaktyczna ZHP w zakresie zapobiegania przemocy, W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, red. T. Sołtysiak, A. Latoś. Bydgoszcz 2010, S. 61-70en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6596
dc.description.abstractArticle is attempt of appearance of prophylactic operation against violence (forcibly) realized in relationship of polish scout movement in years 1918-2004. It subject inves­ tigative analysis documents of authorities of associations rules and regulations, resolu­ tions of rallies and programs. Presented fragment of activity in years in sphere of prophylactic interaction against violence in documents 1918-2004 included ZHP and declarations of associations, it shows, that such operations, purposes of interactions o f associations present also.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectZHPen_US
dc.subjectharcerstwoen_US
dc.subjectprzemocen_US
dc.subjectzapobieganie przemocyen_US
dc.titleDziałalność profilaktyczna ZHP w zakresie zapobiegania przemocyen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord