DSpace Repository

Repertuar wokalny dla uczniów powszechnego szkolnictwa ogólnokształcącego - subiektywny przegląd autorski

Show simple item record

dc.contributor.author Kamińska-Kłos, Beata
dc.date.accessioned 2019-11-07T13:48:45Z
dc.date.available 2019-11-07T13:48:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kamińska-Kłos B., Repertuar wokalny dla uczniów powszechnego szkolnictwa ogólnokształcącego - subiektywny przegląd autorski. Muzyka Historia Teoria Edukacja 2018, nr 8, s. 56-82. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6545
dc.description.abstract Obowiązkiem szkoły jest wychowanie, kształcenie, przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności u uczniów. zadania te muszą być realizowane również na lekcjach muzyki. Nauczyciele mają do dyspozycji różne formy aktywności muzycznej, ale najefektywniejszą z nich wydaje się śpiew. Same dobre chęci nauczyciela nie wystarczą – nieodzowny jest odpowiedni repertuar wokalny. Repertuar wokalny wykorzystywany w edukacji szkolnej powinien spełniać określone warunki. Wskazane jest, aby uwzględniał zasadę stopniowania trudności, w tym możliwości głosowe uczniów. Musi on wiązać się tematycznie z innymi zajęciami lekcyjnymi, współgrać z kalendarzem szkolnych wydarzeń i imprez okolicznościowych oraz uwzględniać podział na poszczególne klasy. Znani i mniej znani kompozytorzy tworzą różnorodny repertuar, który następnie udostępniany jest zarówno w podręcznikach szkolnych, jak i innych źródłach, z których nauczyciele muzyki mogą korzystać. Nauczyciele muzyki mają do wyboru różnorodny repertuar umieszczony w różnych podręcznikach i tylko od ich inwencji, wiedzy i zawodowego doświadczenia zależy, czy prowadzone przez nich lekcje będą interesujące, a w konsekwencji uczynią z uczniów znawców nie tylko muzyki, ale szeroko pojętej sztuki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject repertuar wokalny en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject dydaktyka en_US
dc.title Repertuar wokalny dla uczniów powszechnego szkolnictwa ogólnokształcącego - subiektywny przegląd autorski en_US
dc.title.alternative Vocal repertoire for secondary school students - a subjective authorial overview en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record