Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKamińska-Kłos, Beata
dc.date.accessioned2019-11-07T13:39:17Z
dc.date.available2019-11-07T13:39:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKamińska-Kłos B., Metody nauczania stosowane przez nauczycieli przedmiotu muzyka. Muzyka Historia Teoria Edukacja 2018, nr 8, s. 93-115.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6543
dc.description.abstractzawód nauczyciela przedmiotu muzyka jest tyleż fascynujący, co trudny. Wśród podstawowych obowiązków każdego nauczyciela ważne miejsce powinna zajmować potrzeba stałego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich. Wszystkie działania pedagogiczne, które wdraża nauczyciel do swojej pracy zawodowej i które odnoszą się do nowych rozwiązań w zakresie treści nauczania, metod ich przekazu czy też zastosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, to cechy charakteryzujące innowacyjnego nauczyciela. Planowanie szkolnych zajęć zgodnie z osiągnięciami współczesnej dydaktyki to niezbędna umiejętność w działaniach profesjonalnego pedagoga. Nauczanie nowoczesne, jako współczesne postrzeganie procesu kształcenia, opiera się na eksponowaniu aktywności uczniów w toku nauczania, czyli takim podejściu, które w pracy nauczyciela zakłada stosowanie metod aktywizujących. Metoda nauczania jest sposobem postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiającym uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia. zasady nauczania to ogólne normy, kanony, reguły postępowania dydaktycznego, których stosowanie umożliwia nauczycielowi zaznajamianie uczących się z usystematyzowanymi treściami nauczania oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie ich do samokształcenia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectmuzykaen_US
dc.subjectmetody nauczaniaen_US
dc.subjectdydaktykaen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.titleMetody nauczania stosowane przez nauczycieli przedmiotu muzykaen_US
dc.title.alternativeEducational methods used by music teacheren_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord