Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Metody nauczania stosowane przez nauczycieli przedmiotu muzyka 

      Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      zawód nauczyciela przedmiotu muzyka jest tyleż fascynujący, co trudny. Wśród podstawowych obowiązków każdego nauczyciela ważne miejsce powinna zajmować potrzeba stałego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenie ...