Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Nowoczesny Taniec Edukacyjny R. Labana w edukacji wczesnoszkolnej 

      Kierzkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      Rudolf Laban – twórca nowoczesnego tańca edukacyjnego – pojmował ruch i jego ekspresję jako jeden z najistotniejszych czynników wpływających na harmonijny rozwój dziecka. ten rodzaj zajęć jest jednak bardzo mało popularny ...