DSpace Repository

Wartość poznawcza podręczników w kształtowaniu wiedzy proekologicznej uczniów klasy I

Show simple item record

dc.contributor.author Jakubowicz-Bryx, Anna
dc.date.accessioned 2019-08-13T12:49:12Z
dc.date.available 2019-08-13T12:49:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Jakubowicz-Bryx Anna, Wartość poznawcza podręczników w kształtowaniu wiedzy proekologicznej uczniów klasy I, W: Poznawanie świata w edukacji dziecka, red. K. Gąsiorek i I. Paśko. Kraków 2012, S. 242-255 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6321
dc.description.abstract Dobranie odpowiedniego podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej ma priorytetowe znaczenie. Podręcznik w praktyce szkolnej funkcjonuje w zespole wielu innych środków dydaktycznych, zajmując i to nie tylko w naszym systemie edukacyjnym, zdecydowanie najważniejsze miejsce. Nauczyciel w jego wyborze powinien kierować się przede wszystkim zgodnością treści z podstawą programową. Edukacja środowiskowa powinna być jednym z istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych współczesnej szkoły. Od najwcześniejszych lat życia człowieka należy kształtować jego sposób myślenia i zachowania. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, rozumie zagrożenia i potrzebę ochrony środowiska. W związku z powyższym zamierzeniem dociekań empirycznych przedstawionych w artykule było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki warunkują przydatność podręcznika w nauczaniu ekologii? Celem badań zaś było sprawdzenie, czy podręczniki przeznaczone dla klasy I we właściwy sposób wprowadzają ucznia w świat ekologii. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject ekologia en_US
dc.subject edukacja przyrodnicza en_US
dc.subject podręcznik dla klas I-III en_US
dc.title Wartość poznawcza podręczników w kształtowaniu wiedzy proekologicznej uczniów klasy I en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record