DSpace Repository

The professional competences of a contemporary early-school teacher

Show simple item record

dc.contributor.author Jakubowicz-Bryx, Anna
dc.date.accessioned 2019-08-13T11:50:24Z
dc.date.available 2019-08-13T11:50:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Jakubowicz-Bryx Anna, The professional competences of a contemporary early-school teacher, W: From nursery school to the professional activity, ed. A. Denek, Sosnowiec 2012, S. 53-65 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6319
dc.description.abstract Nauczyciele muszą umieć umiejętnie i skutecznie dostosowywać własny warsztat pracy do najnowszych tendencji pedagogicznych, celów, założeń i standardów edukacyjnych. Artykuł dotyczy źródeł kompetencji dydaktycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiono w nim wyniki badań empirycznych. Nauczyciele w badaniach ankietowych wypowiedzieli się na temat tego, jakie są obecne źródła ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w pracy z uczniami klas niższych. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject kompetencje dydaktyczne en_US
dc.title The professional competences of a contemporary early-school teacher en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record