Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Andrzej Zwoliński
  Próba określenia człowieka pracy z perspektywy katolickiej nauki społecznej
 • Ireneusz Świtała
  Praca ludzka jako wyznacznik egzystencji człowieka - wybrane aspekty
 • Magdalena Łuka
  Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej
 • Andrzej Szułczyński
  Etos pracy ludzkiej w świetle katolickiej nauki społecznej a wyzwania dla emigracji polskiej w Unii Europejskiej
 • Paweł Szmidkowski
  Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki współczesnych zagrożeń
 • Marian Piekarski
  Aspekty pracy w programach preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty
 • Magdalena Orlikowska, Anna Cholewa-Trybuła
  Trudności pedagogów specjalnych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Żaneta Garbacik
  Stres w pracy nauczyciela
 • Kinga Witek
  Zachowania prospołeczne dziecka przedszkolnego w kontekście pracy nauczyciela

 • Raporty z badań
 • Katarzyna Ludwikowska
  Studiowanie pedagogiki - między masowością a poczuciem misji
 • Wojciech Czerski, Marlena Duda
  Kompetencje informacyjne bezrobotnych Lubelszczyzny - badania pilotażowe
 • Agnieszka Gerlach-Kaszyńska
  Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec - relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym
 • Tomasz Eliasz Wardzała
  Instytucjonalna aktywizacja zawodowa osób z niepełną sprawnością - analiza socjodemograficzna. Wybrane zagadnienia

 • Recenzje
 • Andrzej Radziewicz-Winnicki
  Renata Tomaszewska-Lipiec / Praca zawodowa - życie osobiste. Dysonans czy synergia?, Bydgoszcz 2018

 • Sprawozdania
 • Beata Jakimiuk
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii”, Lublin 25-26.10.2018 r.
 • Ewa Krause
  V Konferencja z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning „Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych”, Poznań 23-24.10.2018 r.
 • Barbara Kowalczyk
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej”, Warszawa 30.11.2018 r.
 • Najnowsze pozycje