Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorCzerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned2019-06-17T07:39:11Z
dc.date.available2019-06-17T07:39:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCzerwiński K., Społeczeństwo obywatelskie wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego - wybrane konteksty edukacyjne, w: Bezpieczeństwo społeczne. Konteksty – zagrożenia – perspektywy, red. Jarosław Michalski, Arkadiusz Lewandowski, Monika Wolińska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2019, s. 211-229en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6144
dc.description.abstractSpołeczeństwo obywatelskie, rozumiane tutaj jako zbiór dobrowolnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz dobra wspólnego, podejmuje różne zadania, zazwyczaj jednak rzadko te związane z bezpieczeństwem publicznym. Tymczasem pojawiające się współcześnie nowe zagrożenia bezpieczeństwa, jak m.in. migracje i narastająca wielokulturowość, czy masowe problemy z tożsamością jednostek, stanowią wy-zwanie dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Oznacza to dla nich konieczność uczenia się – zarówno w sensie „uczącej się organizacji”, jak i uczenia się poszczególnych osób. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera edukacja dorosłych, rozumiana głównie jako uczenie się nieformalne, przy okazji innych rodzajów działalności.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtuskuen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskieen_US
dc.subjectbezpieczeństwo publiczneen_US
dc.subjectedukacja dorosłychen_US
dc.subjectuczenie się nieformalneen_US
dc.titleSpołeczeństwo obywatelskie wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego – wybrane konteksty edukacyjneen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska