DSpace Repository

Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego – potrzeby, możliwości, warunki

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned 2019-06-17T07:38:03Z
dc.date.available 2019-06-17T07:38:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Czerwiński K., Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego - potrzeby, możliwości, warunki, w: Edukacja całożyciowa – wybrane obszary, red. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 102-119. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6143
dc.description.abstract Edukacja dorosłych w ostatnich kilkudziesięciu latach zasadniczo zmieniła swoje oblicze, Mieczysław Malewski pisze w tym kontekście wręcz o zwrocie paradygmatycznym. Najważniejsze przemiany to zwiększenie rangi uczenia się kosztem nauczania oraz nadanie znacznie większego znaczenia edukacji nieformalnej, kosztem formalnej i pozaformalnej. Miejscem, w którym najlepiej może się realizować owa edukacja nieformalna ludzi dorosłych są różne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, m.in. organizacje, stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne itp. W artykule postawiono tezę, że między edukacją nieformalną dorosłych a agendami społeczeństwa obywatelskiego może i powinna zachodzić synergiczna współpraca. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja dorosłych en_US
dc.subject edukacja nieformalna en_US
dc.subject społeczeństwo obywatelskie en_US
dc.title Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego – potrzeby, możliwości, warunki en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska