Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorCzerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned2019-06-17T07:38:03Z
dc.date.available2019-06-17T07:38:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCzerwiński K., Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego - potrzeby, możliwości, warunki, w: Edukacja całożyciowa – wybrane obszary, red. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 102-119.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/6143
dc.description.abstractEdukacja dorosłych w ostatnich kilkudziesięciu latach zasadniczo zmieniła swoje oblicze, Mieczysław Malewski pisze w tym kontekście wręcz o zwrocie paradygmatycznym. Najważniejsze przemiany to zwiększenie rangi uczenia się kosztem nauczania oraz nadanie znacznie większego znaczenia edukacji nieformalnej, kosztem formalnej i pozaformalnej. Miejscem, w którym najlepiej może się realizować owa edukacja nieformalna ludzi dorosłych są różne instytucje społeczeństwa obywatelskiego, m.in. organizacje, stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne itp. W artykule postawiono tezę, że między edukacją nieformalną dorosłych a agendami społeczeństwa obywatelskiego może i powinna zachodzić synergiczna współpraca.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałeken_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja dorosłychen_US
dc.subjectedukacja nieformalnaen_US
dc.subjectspołeczeństwo obywatelskieen_US
dc.titleSynergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego – potrzeby, możliwości, warunkien_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska