Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2019-03-19T10:37:40Z
dc.date.available2019-03-19T10:37:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Lektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficzny. [w:] E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, A.Szafrańska (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 14. Konteksty społeczne i międzykulturowe. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019, s.189-203.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5811
dc.description.abstractTen przewodnik bibliograficzny zawiera listę współczesnych lektur dla dzieci, możliwych do wykorzystania w formalnej i nieformalnej edukacji międzykulturowej. We wstępie autor przedstawia podstawowe cechy tego rodzaju lektur oraz zasady pracy z nimi zarówno w domu, jak i w szkole.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherOficyna Wydawnicza „Impuls”en_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectdzieckoen_US
dc.subjectlekturaen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.subjectInnyen_US
dc.subjectObcyen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectwielokulturowośćen_US
dc.subjectmiędzykulturowośćen_US
dc.titleLektury do edukacji międzykulturowej dla dzieci. Przewodnik bibliograficznyen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord