DSpace Repository

Word in a relationship - someone’s, from somewhere, with something, in between

Show simple item record

dc.contributor.author Kuncewicz, Dorota
dc.date.accessioned 2019-02-04T14:22:58Z
dc.date.available 2019-02-04T14:22:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5773
dc.description W artykule zostało przedstawione zagadnienie znaczenia słowa w pracy psychologa. Celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi, jak niezwykle ważny jest język, jak umiejętnie można i trzeba z niego korzystać w zawodzie innym niż ten, którego słowo jest przedmiotem zainteresowania. Celem szczegółowym jest wskazanie na słowo, które jest czymś znacznie więcej niż tylko znakiem, bo rezonuje w nim cała jego historia. Używane słowa nie należą bowiem tylko do tego, kto je wypowiada. Zanim wybrzmiały w konkretnej sytuacji, istniały wcześniej. Niosą więc ze sobą określoną historię znaczeń, a co za tym idzie, sposób ich użycia nie jest przypadkowy – ze względu na treści w nich zawarte na mocy umowy i tradycji społecznej oraz znaczeń osobistych. A gdy już słowo zostaje wypowiedziane, zaczyna przynależeć również do kogoś innego, do tego, kto je usłyszał, jednocześnie pozostając we wspólnej przestrzeni relacji. Relacji nie tylko pomiędzy pomagającym i wspomaganym, wykładowcą a studentem, badaczami tych samych i różnych dyscyplin, ale również wypowiadającego słowo z tymi wszystkimi, których doświadczenia budowały jego znaczenie. en_US
dc.description.abstract The article discusses the meaning of the word in the psychologist’s work. The primary aim of the article is to emphasize how extremely important language is, how skilfully you can and should use it in professions other than those in which the word is the focus of interest. The specific objective of the article is to show that the word is much more than just a sign, as it resonates with its whole story. The words used in a conversation do not belong only to the person who utters them. Before they are spoken in a particular situation, they already exist. Thus, they carry a specific history of meanings, and hence their use is not accidental – because of the content which they have acquired by social agreement and tradition, and through personal meanings. And once the word is spoken, it starts belonging to someone else, namely the person who has heard it, at the same time remaining in the common space of the relationship. This is a relationship between the helper and the person receiving help, between the lecturer and the student, between researchers of the same and of different disciplines. Also, it is a relationship between the one who utters the word and all those whose experiences have built up its meaning. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject relationships en_US
dc.subject helping relationship en_US
dc.subject word in a relationship en_US
dc.subject the meaning of the word en_US
dc.subject relacje en_US
dc.subject relacja pomagania en_US
dc.subject słowo w relacji en_US
dc.subject znaczenie słowa en_US
dc.title Word in a relationship - someone’s, from somewhere, with something, in between en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record