DSpace Repository

Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire

Show simple item record

dc.contributor.author Litwic-Kamińska, Kamila
dc.contributor.author Izdebski, Paweł
dc.date.accessioned 2019-02-04T14:12:35Z
dc.date.available 2019-02-04T14:12:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5771
dc.description Celem artykułu jest opisanie procesu konstrukcji kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie). Przedstawione zostaną również dane dotyczące właściwości psychometrycznych kwestionariusza. Rezultaty pochodzą z dwóch badań – pilotażowego oraz głównego, obejmujących łącznie ok. 320 zawodników trenujących różne dyscypliny sportowe (zespołowe i indywidualne). Przeprowadzone badania pozwoliły na zastosowanie analizy czynnikowej. Na jej podstawie zaproponowano wstępny podział na podskale obejmujące grupy strategii radzenia sobie (nastawienie na cele/zwycięstwo, poszukiwanie wsparcia, stosowanie technik mentalnych, planowanie/działanie). Badani sportowcy najczęściej stosowali zadaniowe metody radzenia sobie ze stresem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że kwestionariusz SR3S charakteryzuje się przynajmniej zadowalającymi parametrami psychometrycznymi. en_US
dc.description.abstract The main purpose of this article is to describe the process of development of the SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport). We also show its psychometric properties. The obtained results come from two studies: the pilot and the main, embracing approximately 320 contestants training various disciplines (team and individual). The conducted research enabled the application of factor analysis. According to these results an initial division into subscales containing groups of coping strategies was introduced (setting on the goal/victory, seeking support, applying mental techniques, planning/focus on activity). The strategies are investigated and discussed. Discriminant analysis is used to validate the cluster solution. On the basis of the obtained results it may be stated that the SR3S Questionnaire is characterized by satisfactory psychometric parameters. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject coping with stress en_US
dc.subject athletes en_US
dc.subject psychometric properties en_US
dc.subject radzenie sobie ze stresem en_US
dc.subject sportowcy en_US
dc.subject właściwości psychometryczne en_US
dc.title Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record