DSpace Repository

Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)

Show simple item record

dc.contributor.author Flakus, Maria
dc.date.accessioned 2019-02-04T13:54:34Z
dc.date.available 2019-02-04T13:54:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 4. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5768
dc.description The aim of the article is to present the psychometric properties of Polish adaptation of Boredom Proneness Scale (BPS), developed by Farmer and Sundberg. The participants of two-stage research were students of University of Silesia and adult individuals (N = 622). Previously proposed factor structures of BPS were not confirmed in Polish conditions. Therefore, EFA was conducted, in which seven factors were extracted. According to low amount of items in subscales, the original scale were shortened. In result, the 12-item questionnaire was obtained, including two factors of boredom proneness – Internal and External Stimulation. The two-factor structure was confirmed using CFA in the second study. The 12-item version of BPS was characterised by satisfactory level of concurrent validity and internal consistency. The results suggest that short version of BPS may be used in research as a passable measure of boredom proneness. However, several limitations of the research must be considered. en_US
dc.description.abstract Celem artykułu jest prezentacja właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (Boredom Proneness Scale, BPS), autorstwa Farmera i Sundberga. W przeprowadzonym dwuetapowym badaniu udział wzięli studenci Uniwersytetu Śląskiego i osoby dorosłe (N = 622). Nie udało się uzyskać struktury czynnikowej zbliżonej do żadnego z proponowanych w literaturze modeli. W związku z powyższym przeprowadzono EFA, w której wyodrębniono siedem czynników współtworzących podatność na nudę. Ze względu na niewielką liczbę itemów wchodzących w skład poszczególnych czynników podjęto decyzję o skróceniu narzędzia. W efekcie uzyskano 12-itemowe narzędzie, zawierające dwa czynniki wchodzące w skład podatności na nudę – Wewnętrzną i Zewnętrzną Stymulację. Struktura ta została potwierdzona za pomocą CFA w kolejnym badaniu. Skrócone narzędzie cechowało się zadowalającym poziomem trafności kryterialnej i zgodności wewnętrznej. Wyniki te sugerują, że skrócona wersja BPS może być wykorzystywana w badaniach naukowych jako satysfakcjonująca miara podatności na nudę. Należy jednak uwzględnić pewne ograniczenia niniejszych badań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject podatność na nudę en_US
dc.subject nuda en_US
dc.subject Skala Podatności na Nudę en_US
dc.subject psychometryczne miary nudy en_US
dc.title Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS) en_US
dc.title.alternative Initial psychometric characteristics of polish adaptation of boredom proneness scale (BPS) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record