Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGłowacka, Magdalena
dc.date.accessioned2019-02-01T13:05:14Z
dc.date.available2019-02-01T13:05:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2018, nr 15.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5758
dc.descriptionPostmodernism shows that all individuals are entitled to value judgments of reality. At the same time, none of them can be certain of the truth. Perceiving is characterized by making some kind of simplifications and issuing opinions on this basis. The same applies to teachers, who have the opportunity to see pupils displaying an entrepreneurial attitude, in particular during classes. Before that, however, teachers must adopt a specific catalogue of features in order to recognize promising children without difficulty. The research revealed the image of an entrepreneurial pupil in Poznań secondary schools. Additionally, it was shown that entrepreneurship contains components that are sought after by potential employers.en_US
dc.description.abstractPostmodernizm ukazuje, że każda jednostka ma prawo do wartościujących sądów rzeczywistości. Jednocześnie żadna z nich nie posiada pewności prawdy. Spostrzeganie cechuje dokonywanie swego rodzaju uproszczeń oraz wydawanie na tej podstawie ocen. Podobnie jest w przypadku nauczycieli, którzy zwłaszcza podczas lekcji mają sposobność dostrzeżenia uczniów przejawiających postawę przedsiębiorczą. Wcześniej jednak nauczyciele muszą przyjąć określony katalog cech, aby bez trudu rozpoznać dobrze rokujących wychowanków. W wyniku badań poznano wizerunek ucznia przedsiębiorczego w poznańskich szkołach średnich. Dodatkowo ukazano, że przedsiębiorczość zawiera w sobie składowe, które oczekiwane są przez potencjalnych pracodawców.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectuczeńen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectrynek pracyen_US
dc.subjectpostawa przedsiębiorczaen_US
dc.subjectPoznańen_US
dc.subjectpowiat poznańskien_US
dc.subjectpupilen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectlabor marketen_US
dc.subjectentrepreneurial attitudeen_US
dc.titleWizerunek ucznia przedsiębiorczego w opinii nauczycieli podstaw przedsiębiorczości z Poznania i powiatu poznańskiegoen_US
dc.title.alternativeThe image of an entrepreneurial pupil in the opinion of teachers of basics of entrepreneurship in Poznań and Poznań Countyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord