REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525-1550). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den ostpreußischen Folianten, bearbeitet von Stefan Hartmann. Wien 1991

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje