Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Marek Żyromski
  Specjalizacja w systemie zarządzania prowincjami cesarstwa rzymskiego
 • Janusz Tandecki
  Uprawa winorośli w państwie krzyżackim w Prusach
 • Maksymilian Grzegorz
  Dzieje średniowiecznego archiwum krzyżackiego i kancelarii wielkich mistrzów
 • Kazimierz Dopierała
  Polskie zabiegi polityczne w Turcji osmańskiej w XIX stuleciu
 • Andrzej Zaćmiński
  Problematyka polskiej ludności rodzimej w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1961
 • Maksymilian Grzegorz
  Księga Komturstwa Gdańskiego jako źródło do badań historycznych
 • Ryszard Sudziński
  Rozwój badań nad historią najnowszą w ośrodkach naukowych Polski Północnej (1945-1995)
 • Janusz Rulka
  Uwagi o uniwersyteckim podręczniku dydaktyki historii
 • Maksymilian Grzegorz
  Pomeranika w Muzeum Brytyjskim w Londynie
 • Michał Kosznicki
  Rodzina w starożytnym Rzymie / red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1992
 • Juliusz Jundziłł
  Tadeusz Łoposzko / Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992
 • Kazimierz Dopierała
  Inkwizycja, Wrocław 1993
 • Zbigniew Zyglewski
  Antoni Gąsiorowski / Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i w Poznaniu 1420-1500, Poznań 1993
 • Dariusz Karczewski
  Krzysztof Skupieński / Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990
 • Maksymilian Grzegorz
  Klaus Neitmann / Der Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen: Ein Residenzherrscher unterwegs. Untersuchungen zu den Hochmeisteritineraren im 14. und 15. Jahrhundert. Wien 1990
 • Aleksander Klemp
  Marian Pawlak / Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII w., Toruń 1988
 • Maksymilian Grzegorz
  Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525-1550). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den ostpreußischen Folianten, bearbeitet von Stefan Hartmann. Wien 1991
 • Andrzej Topij
  Piotr Łossowski / Stosunki polsko-estońskie 1918-1939, Gdańsk 1992
 • Andrzej Topij
  Agnis Balodis / Latvijas un latviesu tautas vesture, Riga Neatkariga teatra "Kabata" gramatu apgads, 1991
 • Zbigniew Zyglewski
  Andrzej Mietz, Jan Pakulski / Świadectwa przeszłości Nieszawy. Rzeźby, pomniki, nagrobki, tablice, Włocławek 1989
 • Kazimierz Dopierała
  Urszula Kaczmarek / Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich, Poznań 1993
 • Kazimierz Dopierała
  Marcin Kula / Pod górkę do Europy. O Turcji lat trzydziestych - ale też trochę o dzisiejszej Polsce, Warszawa 1994
 • Mieczysław Bielski
  A.I. Denikin, A.A. von Lampie / Tragedia Biełoj Armii, Moskwa 1991
 • Karol Grunberg
  Adam Sudoł / Polska na szachownicy wielkich mocarstw. Sekrety tajnej korespondencji dyplomatycznej, Bydgoszcz 1995
 • Jacek Maciejewski
  Kronika Bydgoska, t. 12 / red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1991
 • Marian Pawlak
  Aleksander Klemp / Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gdańsk 1994
 • Marian Pawlak
  Edmund Kizik / Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1994
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej