Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned2018-11-15T10:45:48Z
dc.date.available2018-11-15T10:45:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMandrzejewska-Smól I., Rola i znaczenie doradcy zawodu w placówkach oświatowych, W: Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, red. W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla. Częstochowa 2010, s. 189-206.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5659
dc.description.abstractZmiana sytuacji gospodarczej i polityczno-ekonomicznej, związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej jak i wysoki procent bezrobocia wpływają na to, że nieodzowna stała się młodym ludziom, wchodzącym na rynek pracy, wiedza o istniejących zawodach, o aktualnej sytuacji na tym rynku, a także o instytucjach, które mogą pomóc w zdobyciu takiej wiedzy. Niestety, istnieje wiele zjawisk świadczących o dużych brakach w prowadzeniu właściwej działalności zawodoznawczej w polskich szkołach. Pracownicy tych szkół, odpowiedzialni za przebieg procesu przygotowania uczniów do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej, mają za mało czasu na prowadzenie działań zawodoznawczych w sposób kompetentny i nie są do tego odpowiednio przygotowani. W dotychczasowym modelu poradnictwa zawodowego główne zadania z zakresu doradztwa zawodowego dotyczące problemów podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych realizowane były przede wszystkim przez poradnie psychologiczno- -pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne. Niestety, szczupła obsada kadrowa, jak i ograniczona dostępność do tych instytucji nie pozwalały w sposób zadowalający spełniać tych zadań. Dlatego też ważnym elementem tworzonego systemu poradnictwa zawodowego jest koncepcja szkolnego doradcy zawodowego. Zgodnie z jej założeniami rola doradcy polega na wspieraniu działalności szkoły w rozwoju zawodowym uczniów. Ich obecność w placówkach szkolnych to korzyść nie tylko dla uczniów, którzy mogą uzyskać pomoc w planowaniu swojej drogi edukacyjno-zawodowej, a także dla nauczycieli, którzy mogą uzyskać wsparcie w prowadzeniu zajęć zawodoznawczych oraz dla rodziców, którzy powinni otrzymać informacje, mające wpływ na decyzje zawodowe ich dzieci.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Akademii im. Jana Długoszaen_US
dc.subjectdoradca zawoduen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.titleRola i znaczenie doradcy zawodu w placówkach oświatowychen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord