Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2018-10-22T11:01:03Z
dc.date.available2018-10-22T11:01:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Barbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty? [w:] K.Rejman, B.Rejman (red.): Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2018, s.75-82.en_US
dc.identifier.isbn978-83-65823-14-4
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5603
dc.description.abstractAutor przedstawia okoliczności zróżnicowania kulturowego we współczesnym systemie oświaty. Po scharakteryzowaniu podstawowych kategorii pojęciowych, zwraca uwagę na trudności związane z obecnością Innych i Obcych w szkołach, takie jak konflikty społeczne, stereotypy, negatywne postawy wobec odmienności i in. W dalszej części, autor przedstawia propozycje rozwiązań, które mogą być podstawą koncepcji edukacji międzykulturowej realizowanych przez nauczycieli, organizacje pozarządowe i inne podmioty w szkołach i przestrzeni publicznej. Proponuje również wzbogacenie siatki pojęć pedagogiki międzykulturowej i oraz praktyki edukacyjnej o kategorie pojęciowych „sąsiad” oraz „świadek”.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiuen_US
dc.subjectsąsiedzien_US
dc.subjectświadkowieen_US
dc.subjectsąsiaden_US
dc.subjectświadeken_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectInnien_US
dc.subjectObcyen_US
dc.subjectpedagogika międzykulturowaen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.titleBarbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty?en_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord