DSpace Repository

Barbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty?

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2018-10-22T11:01:03Z
dc.date.available 2018-10-22T11:01:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Barbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty? [w:] K.Rejman, B.Rejman (red.): Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2018, s.75-82. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-65823-14-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5603
dc.description.abstract Autor przedstawia okoliczności zróżnicowania kulturowego we współczesnym systemie oświaty. Po scharakteryzowaniu podstawowych kategorii pojęciowych, zwraca uwagę na trudności związane z obecnością Innych i Obcych w szkołach, takie jak konflikty społeczne, stereotypy, negatywne postawy wobec odmienności i in. W dalszej części, autor przedstawia propozycje rozwiązań, które mogą być podstawą koncepcji edukacji międzykulturowej realizowanych przez nauczycieli, organizacje pozarządowe i inne podmioty w szkołach i przestrzeni publicznej. Proponuje również wzbogacenie siatki pojęć pedagogiki międzykulturowej i oraz praktyki edukacyjnej o kategorie pojęciowych „sąsiad” oraz „świadek”. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu en_US
dc.subject sąsiedzi en_US
dc.subject świadkowie en_US
dc.subject sąsiad en_US
dc.subject świadek en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.title Barbarzyńcy, sąsiedzi, świadkowie... Przekleństwo „multikulti”, czy nadzieja na rozwój wspólnoty? en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record