Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBorkowska, Aneta
dc.date.accessioned2018-10-10T12:32:28Z
dc.date.available2018-10-10T12:32:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 3.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5600
dc.description.abstractCelem badań była próba oceny zależności pomiędzy wynikami badania ADScaneren (nadaktywność i nieuwaga) a objawami ADHD w ocenie nauczycieli. Badania miały charakter screeningowy. Nauczyciele wśród swoich uczniów wskazywali dzieci nadpobudliwe. Następnie, na podstawie kwestionariusza symptomów ADHD, nauczyciele oceniali dzieci uprzednio wybrane jako nadpobudliwe i z grupy kontrolnej. Obie grupy zbadano ADScanerem, który dostarcza danych na temat nadaktywności ruchowej (radar dopplerowski) i uwagi (Test Ciągłego Wykonania). Dzieci ocenione jako nadpobudliwe wykonały gorzej zadanie uwagowe i miały wyższy poziom nadaktywności ruchowej niż grupa kontrolna. W całej ba-danej grupie wskaźniki wykonania ADScanerem korelowały nisko, ale istotnie ze wskaźnikami ADHD z kwestionariusza. W analizach przeprowadzonych odrębnie w grupach nadpobudliwej i kontrolnej korelacji nie stwierdzono. Nauczyciele dość poprawnie ocenili uczniów. Jednak obiektywne miary nadaktywności i nieuwagi są przydatne w diagnozie przesiewowej w kierunku ADHD.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectnadaktywność ruchowaen_US
dc.subjectnieuwagaen_US
dc.subjectscreeningen_US
dc.subjectADHDen_US
dc.titleNadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaneren_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord