Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMarkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.authorDziewulska, Paulina
dc.date.accessioned2018-10-10T11:54:45Z
dc.date.available2018-10-10T11:54:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPolskie Forum Psychologiczne 2018, T. 23, nr 3.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5594
dc.descriptionNiniejsza praca stanowi próbę określenia, czy cechy osobowości oddziałują moderująco na związek między prokrastynacją i jej predyktorami. Uczestnikami badań było 47 osób (w tym 74,5% kobiet, 25,5% mężczyzn) – studentów Wydziałów Pedagogiki i Psychologii (N = 27) oraz Ekonomicznego (N = 20) UMCS w Lublinie. Średnia wieku badanych wynosiła 20,28 lat (min. = 19, max. = 24). Płeć ani wiek nie różnicowały badanych. Prezentowane badania potwierdziły opisywane w literaturze naukowej założenia o związku między takimi cechami osobowości, jak neurotyczność, ekstrawersja i sumienność z prokrastynacją w jej poszczególnych aspektach. Ponadto istotnymi predyktorami prokrastynacji okazały się lęk przed porażką, niska motywacja i wytrwałość, brak umiejętności zorganizowania i preferowanie życia towarzyskiego. Związek tych zmiennych z prokrastynacją był dodatni, co oznacza, że im wyższy wskaźnik tych zmiennych, tym większa była też skłonność do odkładania spraw na później. Wysoki wskaźnik neurotyczności dawał efekt moderujący związek niskiej motywacji oraz braku zorganizowania z prokrastynacją decyzyjną. Z kolei na powiązania lęku przed porażką i krytyką z prokrastynacją behawioralną moderująco oddziaływała silnie wyrażona sumienność.en_US
dc.description.abstractThe present paper constitutes an attempt at finding out whether personality traits were moderate relationships between procrastination and its predictors. Students of the Faculty of Education and Psychology (N = 27) and Faculty of Economics (N = 20) participated in the study (total N = 47), 74,5% were women and 25,5% were men. Mean age was 20,28 years (min. = 19, max. = 24). Neither sex nor age differentiated the participants. The study confirmed interrelations of such personality traits as neuroticism, extraversion, and conscientiousness with procrastination, widely discussed in scientific literature. Other significant predictors of procrastination were fear of failure, low motivation and persistence, lack of time management, and preference for social life. Relationship of those variables with procrastination was positive, which meant that their higher index indicated a stronger tendency to delay tasks. High index of neuroticism moderated the relationship of low motivation and lack of time management with decisive procrastination. Moreover, high degree of conscientiousness moderated interrelations among fear of failure, evaluation anxiety, and behavioral procrastination.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectprocrastinationen_US
dc.subjectpersonality traitsen_US
dc.subjectprocrastination predictorsen_US
dc.subjectprokrastynacjaen_US
dc.subjectcechy osobowościen_US
dc.subjectpredyktory prokrastynacjien_US
dc.titleProcrastination predictors and moderating effect of personality traitsen_US
dc.title.alternativePredyktory prokrastynacji i moderacyjny efekt cech osobowościen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord