DSpace Repository

Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim

Show simple item record

dc.contributor.author Kusideł, Ewa
dc.contributor.author Podgórska-Jachnik, Dorota
dc.contributor.author Potoczna, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-10-03T12:26:55Z
dc.date.available 2018-10-03T12:26:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kusideł E., Podgórska-Jachnik D., Potoczna M.: Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim, Łódź 2018 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5588
dc.description.abstract Niniejsza monografia przedstawia wyniki projektu badawczego realizowanego w 2017 r. pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”. Został on wykonany na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i sfinansowany z środków RPO WŁ 2014-2020 (Pomoc Techniczna). Z inicjatywą badań wystąpiło Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi, gromadzące i opracowujące od kilku lat bazy danych, analizy oraz raporty badawcze dotyczące procesów zachodzących w sferze społecznej województwa łódzkiego. Pozwala to na lepsze zrozumienie zmian zachodzących w regionie, w kontekście problemów i wyzwań, zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym – w tym globalnym. Umożliwia też tworzenie racjonalnych strategii działań w zakresie pomocy społecznej i szerzej – kształtowania polityki społecznej jako praktyki opartej na dowodach. Eksperci projektujący badania i ich wykonawcy zostali wybrani do projektu w trybie konkursowym, co umożliwiło powiązanie różnych podejść badawczych i interdyscyplinarnych kompetencji członków zespołu z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, w szczególności z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, jak również ekonometrii i demografii. Różnorodność tę poczytujemy za wartość i mamy nadzieję, iż ta unikalna konfiguracja zespołu przełożyła się także na wartość uzyskanych wyników. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Regionalne Centrum Polityki Społecznej en_US
dc.subject osoby niesamodzielne en_US
dc.title Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record