Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.contributor.authorIdzikowski, Grzegorz
dc.date.accessioned2018-09-19T11:51:02Z
dc.date.available2018-09-19T11:51:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski, G.Idzikowski: Inni, Obcy - ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018en_US
dc.identifier.isbn978-83-8018-206-6
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5586
dc.descriptionZ recenzji wydawniczej dr hab. Anny Szafrańskiej: przedłożona do recenzji książka jest bardzo cenną, wartą opublikowania i szerokiej dystrybucji pozycją. Jej atutem jest rozpatrywanie problematyki z perspektywy teoretycznej i praktycznej, przy czym dzięki przystępnemu i niezwykle dobrze trafiającemu do Czytelnika językowi (...) książka ta dostarcza również niewprawionym w czytaniu tekstów naukowych, tak potrzebnej wiedzy dotyczącej środowiska zróżnicowanego kulturowo i założeń edukacji międzykulturowej. Sadzę, że książka będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem i życzliwością zarówno przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli, kandydatów na nauczycieli, jak i praktyków i teoretyków zajmujących się edukacją międzykulturową. (...) Uważam jednocześnie, że publikacja jest niemal gotowym materiałem pomocniczym dla nauczycieli do realizowania zajęć w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej. Takie tematy, jak Swoi, Inni, Obcy, bądź też Indywidualizm czy wspólnota w szkole mogą być kanwą do realizowania całych cykli zajęć budujących poczucie własnej wartości, tożsamości, odkrywania różnic, kształtowania postaw tolerancji i akceptacji. Wydaje się to być ważne zwłaszcza dziś, gdy zróżnicowanie kulturowe stało się elementem codzienności, a jednocześnie tak mocno widoczne są przejawy zachowań wskazujących na brak wiedzy i chęci poznania Innego.en_US
dc.description.abstractW książce zostały przedstawione w przystępnej formie ideowe i historyczne podstawy edukacji międzykulturowej oraz wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli na co dzień uczestniczących w jej procesie w środowisku szkoły integracyjnej. Opracowanie może służyć jako minipodręcznik edukacji międzykulturowej. Ma charakter poglądowy i kronikarski, zawiera bowiem teksty będące wyrazem idei, postaw i opinii o edukacji na kulturowych pograniczach oraz okolicznościach budowania wspólnoty ponad podziałami. Pierwszą część stanowi esej popularnonaukowy, w którym zostały przedstawione podstawowe pojęcia oraz informacje historyczne dotyczące edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Część druga to zbiór wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 37 Integracyjnym w Bydgoszczy. Zostali oni poproszeni o opowiedzenie o Inności oraz sprawach, które się z nią wiążą z ich perspektywy. Ich wypowiedzi składają się na wieloautorski opis społeczności szkoły pełnej różnic. Celem ułatwienia Czytelnikom pogłębiania wiadomości i poszukiwania lektur z dziedziny edukacji międzykulturowej, w części trzeciej został zamieszczony wykaz monografii, artykułów oraz lektur dla dzieci i młodzieży dostępnych w języku polskim. Na suplement złożyły się prace uczniów z klas szóstych i siódmych uczestniczących w konkursie plastycznym „Każdy Inny – każdy fajny”.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectInnyen_US
dc.subjectObcyen_US
dc.subjectSwójen_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectwspólnotaen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.subjectszkoła integracyjnaen_US
dc.subjectedukacja wielokulturowaen_US
dc.subjectpedagogika międzykulturowaen_US
dc.subjectintegracjaen_US
dc.subjectniepełnosprawnośćen_US
dc.subjectterapiaen_US
dc.titleInni, Obcy - ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnejen_US
dc.typeBooken_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord