DSpace Repository

Inni, Obcy - ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.contributor.author Idzikowski, Grzegorz
dc.date.accessioned 2018-09-19T11:51:02Z
dc.date.available 2018-09-19T11:51:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski, G.Idzikowski: Inni, Obcy - ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018 en_US
dc.identifier.isbn 978-83-8018-206-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5586
dc.description Z recenzji wydawniczej dr hab. Anny Szafrańskiej: przedłożona do recenzji książka jest bardzo cenną, wartą opublikowania i szerokiej dystrybucji pozycją. Jej atutem jest rozpatrywanie problematyki z perspektywy teoretycznej i praktycznej, przy czym dzięki przystępnemu i niezwykle dobrze trafiającemu do Czytelnika językowi (...) książka ta dostarcza również niewprawionym w czytaniu tekstów naukowych, tak potrzebnej wiedzy dotyczącej środowiska zróżnicowanego kulturowo i założeń edukacji międzykulturowej. Sadzę, że książka będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem i życzliwością zarówno przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli, kandydatów na nauczycieli, jak i praktyków i teoretyków zajmujących się edukacją międzykulturową. (...) Uważam jednocześnie, że publikacja jest niemal gotowym materiałem pomocniczym dla nauczycieli do realizowania zajęć w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej. Takie tematy, jak Swoi, Inni, Obcy, bądź też Indywidualizm czy wspólnota w szkole mogą być kanwą do realizowania całych cykli zajęć budujących poczucie własnej wartości, tożsamości, odkrywania różnic, kształtowania postaw tolerancji i akceptacji. Wydaje się to być ważne zwłaszcza dziś, gdy zróżnicowanie kulturowe stało się elementem codzienności, a jednocześnie tak mocno widoczne są przejawy zachowań wskazujących na brak wiedzy i chęci poznania Innego. en_US
dc.description.abstract W książce zostały przedstawione w przystępnej formie ideowe i historyczne podstawy edukacji międzykulturowej oraz wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli na co dzień uczestniczących w jej procesie w środowisku szkoły integracyjnej. Opracowanie może służyć jako minipodręcznik edukacji międzykulturowej. Ma charakter poglądowy i kronikarski, zawiera bowiem teksty będące wyrazem idei, postaw i opinii o edukacji na kulturowych pograniczach oraz okolicznościach budowania wspólnoty ponad podziałami. Pierwszą część stanowi esej popularnonaukowy, w którym zostały przedstawione podstawowe pojęcia oraz informacje historyczne dotyczące edukacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Część druga to zbiór wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy oraz Gimnazjum nr 37 Integracyjnym w Bydgoszczy. Zostali oni poproszeni o opowiedzenie o Inności oraz sprawach, które się z nią wiążą z ich perspektywy. Ich wypowiedzi składają się na wieloautorski opis społeczności szkoły pełnej różnic. Celem ułatwienia Czytelnikom pogłębiania wiadomości i poszukiwania lektur z dziedziny edukacji międzykulturowej, w części trzeciej został zamieszczony wykaz monografii, artykułów oraz lektur dla dzieci i młodzieży dostępnych w języku polskim. Na suplement złożyły się prace uczniów z klas szóstych i siódmych uczestniczących w konkursie plastycznym „Każdy Inny – każdy fajny”. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Swój en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject wspólnota en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject szkoła integracyjna en_US
dc.subject edukacja wielokulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject integracja en_US
dc.subject niepełnosprawność en_US
dc.subject terapia en_US
dc.title Inni, Obcy - ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record