Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPodgórska-Jachnik, Dorota
dc.date.accessioned2018-09-04T09:56:57Z
dc.date.available2018-09-04T09:56:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationPodgórska-Jachnik Dorota (red.): Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. T. 2, Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych, Łódź 2010.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5535
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznejen_US
dc.subjectniepełnosprawnien_US
dc.subjectosoby niepełnosprawneen_US
dc.subjectpraca osób niepełnosprawnychen_US
dc.subjectintegracja osób niepełnosprawnychen_US
dc.subjectsytuacja społeczna osób niepełnosprawnychen_US
dc.subjectjakość życia osób niepełnosprawnychen_US
dc.subjectprawa człowiekaen_US
dc.titleProblemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. T. 2, Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych / red. Dorota Podgórska-Jachniken_US
dc.title.alternativeGodność jako cel działań i wyborów osób z niepełnosprawnością / Bernadeta Szczupałen_US
dc.title.alternativeEwolucja regulacji prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie problematyki praw osób niepełnosprawnych / Krzysztof Kurowskien_US
dc.title.alternativeCzy w wyborach niewidomi mają głos? Refleksje socjologiczno-prawne / Błażej Kmieciaken_US
dc.title.alternativeCzy istnieje konieczność dostosowywania prawa regulującego zasady funkcjonowania studentów na uczelniach wyższych, poprzez tworzenie nowych norm, umożliwiających likwidowanie barier utrudniających studiowanie słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności? / Kamila Czerwińskaen_US
dc.title.alternativeSzanse i zagrożenia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyńskien_US
dc.title.alternativePreferencje i zainteresowania zawodowe niepełnosprawnych studentów szkół wyższych / Barbara Olszewskaen_US
dc.title.alternativeSzanse realizacji aspiracji zawodowych niepełnosprawnych studentów w odniesieniu do ich przystosowania w miejscu pracy / Barbara Olszewskaen_US
dc.title.alternativeWspółpraca miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (z perspektywy miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) / Ewa Ściborskaen_US
dc.title.alternativePolityka „aktywnego starzenia się”, a możliwości zawodowe seniorów i osób niepełnosprawnych po 50. roku życia / Lidia Fidoen_US
dc.title.alternativePrawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła - nowy wymiar pracy duszpasterskiej (na przykładzie Duszpasterstwa Niesłyszących w Łodzi jako formy duszpasterstwa specjalistycznego) / Wiesław Kamiński, Dorota Podgórska-Jachniken_US
dc.title.alternativeOtwórz oczy na (niepełnosprawne) mamy! Informacja o projekcie na rzecz wspierania macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością / Michał Rydzewskien_US
dc.title.alternativeCzy potrzebne jest wspieranie macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością? / Dorota Podgórska-Jachniken_US
dc.title.alternativeO co walczą „Amazonki”? O życiu, chorobie, pracy i działalności społecznej z Danutą Dobrską - honorową prezes Stowarzyszenia „Łódzki Klub Amazonka” oraz wiceprezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” rozmawia Marzenna Lewandowska - wolontariuszka Stowarzyszenia „Łódzki Klub Amazonka” / Marzenna Lewandowskaen_US
dc.title.alternativeUczenie się języka migowego przez osoby słyszące - szansa na przyjazne środowisko komunikacyjne wokół osób z uszkodzonym słuchem / Agata Sochaen_US
dc.title.alternativeDzienny Ośrodek Adaptacyjny w Łodzi jako przykład międzyresortowej współpracy przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu rodziców dzieci z najgłębszą niepełnosprawnością intelektualną / Edyta Sabickaen_US
dc.typeBooken_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord