DSpace Repository

Tożsamość obywatelska w dobie globalizacji oraz próby jej kształtowania w świetle założeń podstawy programowej z edukacji obywatelskiej – model polski i francuski

Show simple item record

dc.contributor.author Czech, Celina
dc.date.accessioned 2014-05-22T12:33:05Z
dc.date.available 2014-05-22T12:33:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2009, nr 2, s. 90-101 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/547
dc.description The topic of this article focuses on the influence of the assumptions for the curriculum on citizenship education for Polish and French secondary schools, in order to mould a concept of citizenship identity. At Present the citizenship education is one of the main educational priorities. While the aims and the content of citizenship education can be various in different countries, there are always identical areas of interest in citizenship education such as ethos of democracy. Showing the relation between the process of globalization and the development of an individual identity as well as taking part in this process are the most important issues. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jak wielki wpływ na proces kształtowania się tożsamości obywatelskiej jednostki mają założenia podstawy programowej z edukacji/wychowania obywatelskiego, prowadzonej w polskich i francuskich szkołach średnich. Edukacja obywatelska to dziś jeden z najważniejszych priorytetów edukacyjnych. Podczas gdy cele tej edukacji i jej treść/zawartość mogą się znacznie różnić w poszczególnych krajach, w pojęciu edukacji obywatelskiej znajduje się zawsze pojęcie etosu demokratycznego. Pojęcie globalizacji to niewątpliwie problem wielowymiarowy powodujący powstawanie specyficznych kontekstów funkcjonowania jednostek oraz grup społecznych. Ważne zatem jest ukazanie relacji pomiędzy procesem globalizacji a kształtującą się tożsamością jednostkową jego uczestników. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Tożsamość obywatelska w dobie globalizacji oraz próby jej kształtowania w świetle założeń podstawy programowej z edukacji obywatelskiej – model polski i francuski en_US
dc.title.alternative Citizenship indentity in the age of globalization and the efforts of contructing it in the light of the assumptions for citizenship education curriculum – Polish and French model en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record