DSpace Repository

Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy

Show simple item record

dc.contributor.author Kukla, Daniel
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:57:19Z
dc.date.available 2018-06-12T11:57:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 25-36. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5463
dc.description Nowadays people speak about very specific and difficult situation of students and graduates on the labour market. On the one hand, the situation on the labour market is changing very dynamically – and makes young people have problems with planning. Moreover, the requirements of employers are increasing all the time – as a consequence, young people very often feel they are under pressure and confused. The basic role of education is preparing young people to entering the labour market. Nowadays, the education system should be taking into account the dynamic changes in the labour market and prepare students and graduates to deal with those turbulences. The paper presents the aspects of students’ and graduates’ preparation for entering the labour market (taking into account the dynamic changes in the labour market). en_US
dc.description.abstract Obecnie wskazuje się na specyficzną i trudną sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy. Z jednej strony dlatego, że sytuacja na rynku pracy w poszczególnych branżach zmienia się bardzo dynamicznie – co sprawia, że młodzi ludzie mają problem z racjonalnym planowaniem. Z drugiej strony można zauważyć, iż nieustannie wzrastają wymagania stawiane młodym osobom przez pracodawców, przez co młodzi ludzie czują presję i zagubienie. Jako że podstawową rolą edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, system edukacji powinien uwzględniać dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy i przygotowywać studentów i absolwentów do radzenia sobie z tymi turbulencjami – zarówno w zakresie szybkości zmian zachodzących w gospodarce i na rynku pracy, jak i w zakresie zmieniających się wymagań pracodawców. Artykuł przedstawia rolę edukacji wyższej oraz aspekty efektywnego przygotowania studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy z uwzględnieniem dynamicznych zmian zachodzących na tym rynku. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject wyższe wykształcenie en_US
dc.subject rynek pracy en_US
dc.subject absolwent en_US
dc.subject higher education en_US
dc.subject labour market en_US
dc.subject graduate en_US
dc.title Efektywność edukacji wyższej wobec turbulentności rynku pracy en_US
dc.title.alternative Effectiveness of higher education in consideration of the labour market turbulence en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record