DSpace Repository

Koncepcje rozwoju zawodowego - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych

Show simple item record

dc.contributor.author Myszka-Strychalska, Lucyna
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:48:25Z
dc.date.available 2018-06-12T11:48:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5461
dc.description Looking at the subject of careers turns out to be extremely significant in the face of the variability and heterogeneity of the contemporary world, the dynamics of which do not remain insignificant to the changes taking place in the labour market. In this context, the concept of professional development cannot be neglected, the analysis of which has important implications for the practice of vocational guidance. The article presents an overview of selected theoretical positions on the professional career of man, beginning from the theory of traits and factors, through psychodynamic and psychological and development theories, ending with the socio-cognitive ones. Its main axis of narrative focuses on making the reader aware of the subjective dimension of career, around which current scientific considerations oscillate, but points out that the conditions in the world should not be ignored in shaping their course. The specificity of contemporary transformations encourages permanent reflection on the course of a person’s professional deve - lopment. en_US
dc.description.abstract Przyglądanie się tematyce kariery okazuje się niezwykle istotne w obliczu zmienności i heterogeniczoności współczesnego świata, którego dynamika nie pozostaje bez znaczenia dla przemian mających miejsce na rynku pracy. W tym kontekście nie sposób pominąć także zagadnienia koncepcji rozwoju zawodowego, których analiza niesie istotne konotacje dla praktyki doradztwa zawodowego. W artykule został przedstawiony przegląd wybranych stanowisk teoretycznych dotyczących kariery zawodowej człowieka, począwszy od teorii cech i czynnika, przez psychodynamiczne oraz psychologiczno-rozwojowe, a na społeczno-poznawczych skończywszy. Jego główna oś narracji koncentruje się na uzmysłowieniu czytelnikowi podmiotowego wymiaru kariery, wokół którego oscylują aktualne rozważania naukowe, jednak zaznacza, że nie należy ignorować także uwarunkowań zastanych w świecie dla kształtowania ich przebiegu. Specyfika współczesnych przeobrażań zachęca do permanentnej refleksji nad przebiegiem rozwoju zawodowego jednostki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject kariera en_US
dc.subject rozwój zawodowy en_US
dc.subject koncepcje rozwoju zawodowego en_US
dc.subject career en_US
dc.subject professional development en_US
dc.subject career development concepts en_US
dc.title Koncepcje rozwoju zawodowego - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych en_US
dc.title.alternative Professional development concepts - an overview of selected theoretical positions en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record