DSpace Repository

Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się

Show simple item record

dc.contributor.author Mandrzejewska-Smól, Iwona
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:42:37Z
dc.date.available 2018-06-12T11:42:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 82-93. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5460
dc.description The issue of successful ageing is very significant in terms of independent and unassisted functioning of the senior citizens in the society, since it is related to the problem of a good adaptation to the old age, where aspects promoting the autonomy and independence of that age group dominate. In many cases it is related to the activation of the senior citizens, which is of a great importance in the life of that age group. Out of many forms of activity, the educational activity mostly simulates the adaptation skills, as well as affects the quality of life throughout the ageing period of an individual. The fundamental objective of education in old age is to facilitate optimal ageing, mostly based on possibly maximal unassisted and independent functioning, as well as taking up active forms of participation in social life. Taking up the educational activity by the senior citizens, although it is not an ideal and optimal solution for successful ageing, is still a relatively attractive proposal in terms of the quality of life at old age, especially for those who wish to continue their educational activity or wish to take it up as a new area of activity. The needs of the OAPs vary indeed and do not always coincide with the activity theory. With that in mind, it is worth an extended reflection on the kind and scope of actions to activate the OAPs, at the same time respecting the decision of the people who make an informed and voluntary decision to choose the social withdrawal not to make it lead to their exclusion. en_US
dc.description.abstract Problematyka pomyślnego starzenia się jest bardzo istotna w obszarze niezależnego i samodzielnego funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. Wiąże się ona bowiem z problematyką dobrego przystosowania do starości, w którym dominują aspekty promujące autonomię i niezależność tej grupy wiekowej. W wielu przypadkach jest to związane z aktywizacją seniorów, która ma ogromne znaczenie w ich życiu. Spośród wielu form aktywności aktywność edukacyjna najsilniej stymuluje uruchamianie zdolności adaptacyjnych, a także wpływa na jakość życia w okresie starzenia się jednostki. Fundamentalny cel edukacji seniorów to umożliwianie optymalnego starzenia się, opartego głównie na możliwie maksymalnie samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu, a także na podejmowaniu aktywnych form uczestnictwa w życiu społecznym. Podejmowanie aktywności edukacyjnej przez osoby starsze, choć nie stanowi idealnego i optymalnego rozwiązania w obszarze problematyki pomyślnego starzenia się, to jest jednak stosunkowo atrakcyjną propozycją w aspekcie jakości życia w starości, zwłaszcza dla osób pragnących kontynuować aktywność edukacyjną lub podejmować ją jako nowy obszar aktywności. Potrzeby osób starszych bowiem są różnorodne i nie zawsze wpisują się w teorię aktywności. Warto więc dokonać poszerzonej refleksji nad rodzajem i zakresem działań w zakresie uaktywniania seniorów, z jednoczesnym poszanowaniem decyzji osób świadomie i dobrowolnie wybierających wycofanie społeczne, aby w konsekwencji nie prowadziło to do ich wykluczenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pomyślne starzenie się en_US
dc.subject aktywizacja seniorów en_US
dc.subject aktywność edukacyjna osób starszych en_US
dc.subject successful ageing en_US
dc.subject senior citizens activation en_US
dc.subject educational activity of OAPs en_US
dc.title Aktywność edukacyjna seniorów w perspektywie pomyślnego starzenia się en_US
dc.title.alternative Educational activity in senior citizens in view of successful ageing en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record