DSpace Repository

Zatrudnialność osób młodych i starszych. Przekonania i działania pracodawców

Show simple item record

dc.contributor.author Jeruszka, Urszula
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:31:32Z
dc.date.available 2018-06-12T11:31:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 107-128. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5458
dc.description The article discusses the issue of employability of the people aged 18-24 and 55+. The aim of the presented research was to verify whether advantages assigned to junior and elderly workers are convergent with the requirements for new employees. In case of such a convergence, the additional aim was to verify whether any actions are taken to encourage junior workers to develop and perfect their effective job, and senior workers to prolong their working activity. The presented research was conducted with 98 student workers. The results indicate a discrepancy between the employers’ beliefs and actions targeted at junior and elderly workers. en_US
dc.description.abstract Artykuł dotyczy problematyki zatrudnialności osób w wieku 18-24 i 55+. Cel prezentowanych w artykule badań dotyczył zweryfikowania zbieżności zalet przypisywanych młodym i starszym pracownikom przez pracodawców z cechami wymaganymi od osób nowo zatrudnianych w organizacji. W wypadku stwierdzenia takiej zbieżności celem dodatkowym była ocena działań podejmowanych dla zachęcenia młodych pracowników do rozwoju kompetencji i doskonalenia efektywności pracy, a starszych pracowników do przedłużonej aktywności zawodowej. Opisane badania przeprowadzone zostały wśród 98 pracujących studentów. Otrzymane wyniki wskazują na niezgodność pomiędzy przekonaniami a działaniami podejmowanymi przez pracodawców wobec młodych i starszych pracowników. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject zatrudnialność en_US
dc.subject zarządzanie wiekiem en_US
dc.subject pracownicy 18-24 en_US
dc.subject pracownicy 55+ en_US
dc.subject postawy pracodawców en_US
dc.subject kompetencje zawodowe en_US
dc.subject employability en_US
dc.subject age management en_US
dc.subject employees en_US
dc.title Zatrudnialność osób młodych i starszych. Przekonania i działania pracodawców en_US
dc.title.alternative The employability of the youth and the elderly. Beliefs and actions of the employers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record