DSpace Repository

Prężność a zainteresowania zawodowe. Badania maturzystów

Show simple item record

dc.contributor.author Księska-Koszałka, Joanna
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:15:19Z
dc.date.available 2018-06-12T11:15:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 153-172. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5455
dc.description This article is looking for personality correlates of professional preferences. The main aim of the study was to investigate the correlation between resiliency and professional interests. A total of 146 high school graduates took part in the study. Resiliency Assessment Scale SPP – 25 by N. Ogińska – Bulik, Z. Juczyński and Multidimensional Questionnaire of Preferences by A. Matczak, A. Jaworowskiej, A. Ciechanowicz, E. Zalewskiej, J. Stańczak were used. It has been established that people with low and high levels of resiliency have different professional interests and preferences for different backgrounds and working conditions. The results confirm the important role of personality traits in forming professional preferences. en_US
dc.description.abstract Artykuł wpisuje się w nurt poszukiwań osobowościowych korelatów preferencji zawodowych. Celem badań jest ustalenie współzależności między prężnością a zainteresowaniami zawodowymi. W badaniach uczestniczyło 146 maturzystów. Wykorzystano Skalę Pomiaru Prężności SPP-25 N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji A. Matczak, A. Jaworowskiej, A. Ciechanowicz, E. Zalewskiej i J. Stańczak. Ustalono, że osoby o niskim i wysokim poziomie prężności charakteryzują się różnymi zainteresowaniami zawodowymi i preferencją odmiennych środowisk i warunków pracy. Wyniki badań potwierdzają istotną rolę cech osobowościowych w kształtowaniu zainteresowań zawodowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject prężność en_US
dc.subject zainteresowania zawodowe en_US
dc.subject resiliency en_US
dc.subject professional preferences en_US
dc.title Prężność a zainteresowania zawodowe. Badania maturzystów en_US
dc.title.alternative Resiliency and professional preferences. Research on high school graduates en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record