DSpace Repository

Aspiracje edukacyjno-zawodowe studentów

Show simple item record

dc.contributor.author Elżbieta Sałata, Judyta Dorociak
dc.date.accessioned 2018-06-12T11:11:24Z
dc.date.available 2018-06-12T11:11:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 173-184. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5454
dc.description Educational and professional aspirations are the desire to achieve significant education level needed to perform planned profession. Aspirations determine people’s behaviours and stimulate to realize life goals. Aspirations are one of people’s most important reasons to perform, they have a big impact on taking innovative actions intended to transform and improve people’s lives and their environment. Educational and professional aspirations play a big role in the process of young people’s education and professional development. In the case of graduates, finding stable and well-paid job is a priority. The aim of the paper is to show the diagnosis outcome of first and second-degree students’ educational and professional aspirations. In the case of first-degree students, educational and professional aspirations link with continuing studies, whereas second-degree students are ready to enter professional market and find employment. Education is a factor, which helps them realize their life and professional plans. en_US
dc.description.abstract Aspiracje edukacyjno-zawodowe to chęć osiągnięcia znacznego poziomu wykształcenia potrzebnego do wykonywania planowanego zawodu. Determinują zachowania ludzi, pobudzają do realizacji planów życiowych. Są jednym z ważniejszych motywów ludzkiego działania, mają duży wpływ na podejmowanie działań innowacyjnych zmierzających do przekształcania i doskonalenia samego siebie oraz swego środowiska. Odgrywają ogromną rolę w procesie kształcenia i rozwoju zawodowym młodych ludzi. W przypadku absolwentów studiów wyższych wysoką pozycję wśród priorytetów zajmuje znalezienie stałej i dobrze płatnej pracy. Celem opracowania jest przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy aspiracji edukacyjno-zawodowych studentów I i II stopnia studiów. W przypadku studentów I stopnia aspiracje edukacyjno-zawodowe głównie wiążą się z kontynuowaniem nauki, natomiast wśród studentów II stopnia widoczna jest gotowość do wejścia na rynek pracy i pewność uzyskania zatrudnienia. Wykształcenie jest dla nich czynnikiem prowadzącym do realizacji planów życiowych i zawodowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject aspiracje en_US
dc.subject poziom aspiracji en_US
dc.subject typy aspiracji en_US
dc.subject plany studentów en_US
dc.subject students en_US
dc.subject aspirations en_US
dc.subject aspiration level en_US
dc.subject aspiration types en_US
dc.subject student plans en_US
dc.title Aspiracje edukacyjno-zawodowe studentów en_US
dc.title.alternative Educational and professional aspirations of students en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record