Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBorgiasz, Monika
dc.date.accessioned2018-06-12T10:59:23Z
dc.date.available2018-06-12T10:59:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 185-201.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5453
dc.descriptionRecent years have brought a new view towards the concept of entrepreneurship and its importance for scientific and common knowledge. The different interpretations of this concept may cause some misunderstanding on the scientific and terminology levels. The ambiguity of entrepreneurship shows that it is a term that has a socio-cultural character. It conditions businesses, but also has an effect on one’s career, including teachers’ career. The literature shows that entrepreneurial competencies are widely understood and thereis a multitude of their classification. They are one of the pillars of effective and efficient functioning of the individual in various areas of personal and professional activity. The aim of the article is: to review the literature in the field of entrepreneurial competence with regard to the teacher’s work, to make an attempt to assess the entrepreneurial attitudes of respondents, indicating their preference for their career.en_US
dc.description.abstractOstatnie lata przyniosły nowe spojrzenie na pojęcie przedsiębiorczości i jej znaczenia w wiedzy naukowej oraz potocznej. Różna interpretacja tego pojęcia ma wpływ na nieporozumienia na płaszczyźnie naukowej oraz terminologicznej. Wieloznaczność przedsiębiorczości pokazuje, że jest to termin, który posiada społeczno-kulturowy charakter. Warunkuje nie tylko funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale także ma wpływ na karierę zawodową, w tym karierę nauczycieli. Z przeglądu badań opisanych w literaturze wynika, że kompetencje przedsiębiorcze są rozumiane bardzo szeroko i istnieje mnogość ich klasyfikacji. Stanowią one jeden z filarów skutecznego i sprawnego funkcjonowania jednostki w różnych obszarach działania osobistego i zawodowego. Celem artykułu jest: przegląd literatury w obszarze kompetencji przedsiębiorczych z uwzględnieniem pracy nauczyciela, próba dokonania oceny postaw przedsiębiorczych badanych osób ze wskazaniem na ich preferencje w odniesieniu do kariery zawodowej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectkompetencjeen_US
dc.subjectprzedsiębiorczośćen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectcompetencesen_US
dc.subjectentrepreneurshipen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.titleKompetencje przedsiębiorcze - ich rola i znaczenie w pracy współczesnego nauczycielaen_US
dc.title.alternativeEntrepreneurial competencies - their role and significance for the work of today’s teachersen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord