DSpace Repository

Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły

Show simple item record

dc.contributor.author Sury, Zuzanna
dc.date.accessioned 2018-06-12T10:53:39Z
dc.date.available 2018-06-12T10:53:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 14, s. 202-220. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/5452
dc.description The author presents the results of surveys conducted in 2015 and 2016, concerning the attitude of teachers (1) and evaluators (2) to school evaluation. The first survey analysed the content published at online forum sites for teachers and the other used the in-depth expert interview method. The results of both surveys were compared and, in accordance with the concept of bricolage, the characteristic attitudes towards evaluation in Polish schools were identified. Based on the identified attitudes, it was concluded that evaluation functions like the Cinderella fairy-tale, because at the idea level, it is considered to be a valuable activity, but at the level of practice, it causes the feeling of helplessness, fear and underestimation. The key conclusion of the surveys is that evaluating institutions should be separated from controlling institutions. en_US
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2015–2016, których przedmiotem były postawy nauczycieli (1) oraz ewaluatorów (2) wobec ewaluacji w szkole. W pierwszym badaniu zastosowano analizę treści opublikowanych na forach internetowych dla nauczycieli, a w drugim metodę pogłębionych wywiadów eksperckich. Następnie zestawiono wyniki badań i, zgodnie z koncepcją brikolażu, wyłoniono charakterystyczne przejawy postaw wobec ewaluacji w polskiej szkole. Wyłonione przejawy postaw pozwoliły stwierdzić, że ewaluacja funkcjonuje jak baśniowy Kopciuszek, ponieważ na poziomie idei jest uważana za wartościową aktywność, jednak na poziomie praktycznej działalności wywołuje poczucie bezsilności, strachu i niedocenienia. Kluczowym wnioskiem z badań jest potrzeba oddzielenia instytucji przeprowadzających ewaluację od tych, które zajmują się kontrolą. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject ewaluacja en_US
dc.subject ewaluator en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject postawa wobec ewaluacji en_US
dc.title Wybrane przejawy postaw wobec ewaluacji w szkole, czyli Baśń o Kopciuszku w murach polskiej szkoły en_US
dc.title.alternative Selected attitudes towards school evaluation i.e. the Cinderella tale set in the Polish school en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record