DSpace Repository

Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? - o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka

Show simple item record

dc.contributor.author Hejwosz, Daria
dc.date.accessioned 2014-05-20T12:11:53Z
dc.date.available 2014-05-20T12:11:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2008, nr 2, s. 39-49 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/528
dc.description The article is an attempt to reconstruct the binary system of higher education in the Federal Republic of Germany. Referring to Humboldt’s idea of university I try to reconstruct the shape and the challenges of contemporary university. I also try to answer the question whether the vocational school (Fachhochschule) and universities in Germany coexist or compete against each other. The article is also an attempt to find the answer if Polish schools of higher education prepare students for future jobs. At the same time, having in mind the Humboldt’s idea, I try to answer the question whether there is a clear distinction between vocational training and university education. Many reports (e.g. UNDP, OECD) indicate that Polish schools do not prepare students for the future occupation. Recalling German exemplifications I try sketch out the possible scenario of development of Polish higher education system including the division between vocational training and university education. en_US
dc.description.abstract Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji binarnego systemu kształcenia na poziomie wyższym w Republice Federalnej Niemiec. Odwołując się do idei Humboldta, starałam się zrekonstruować kondycję i wyzwania stojące przed współczesnym uniwersytetem. Na tle przemian współczesnego uniwersytetu podjęłam również próbę odpowiedzi na pytanie, czy funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych (Fachhochschule) i uniwersytetów w N iemczech oparte jest na współistnieniu czy na konkurencji. Artykuł stanowi również próbę podjęcia odpowiedzi na pytanie, czy polskie szkolnictwo wyższe przygotowuje do pracy zawodowej. Jednocześnie bazując na myśli przewodniej Humboldta, starałam się również odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce istnieje wyraźny podział szkolnictwa wyższego na zawodowe i akademickie. Liczne raporty (m.in. UNDP, OECD) wskazują bowiem, iż polskie szkoły nie przygotowują do przyszłej pracy zawodowej. Przywołując egzemplifikację niemiecką starałam się ukazać możliwy scenariusz rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce z uwzględnieniem podziału na kształcenie zawodowe i akademickie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? - o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka en_US
dc.title.alternative Humboldt University or Vocational School? - the reason to find the balance between university education and vocational training. German exemplification en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record