REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Stalin's Sweet Revenge or on Some Consequences of Close Encounters Between Film Criticism and Politics. Around Recent Discussions on Socialist Realist Cinema in Poland

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Rek, Jan
dc.date.accessioned 2018-03-15T11:53:47Z
dc.date.available 2018-03-15T11:53:47Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Blok. Międzynarodowe pismo poświęcone kulturze stalinowskiej i poststalinowskiej, No 3 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5264
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject social realism en_US
dc.subject cinema en_US
dc.subject poland en_US
dc.subject stalinism en_US
dc.subject socrealizm en_US
dc.subject kino en_US
dc.subject film polski en_US
dc.title Stalin's Sweet Revenge or on Some Consequences of Close Encounters Between Film Criticism and Politics. Around Recent Discussions on Socialist Realist Cinema in Poland en_US
dc.title.alternative Słodka zemsta Stalina albo o pewnych konsekwencjach bliskich związków krytyki filmowej i polityki. Wokół ostatnich dyskusji o polskim kinie socrealistycznym en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje