DSpace Repository

Hierarchia wartości moralnych (komunikat z badań)

Show simple item record

dc.contributor.author Molesztak, Aldona
dc.date.accessioned 2019-03-14T13:49:28Z
dc.date.available 2019-03-14T13:49:28Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Molesztak A.: Hierarchia wartości moralnych, w: Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996, s. 133-137. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5254
dc.description.abstract Studenci studiów dziennych preferują wartości moralne wśród innych kategorii. Słuchacze nie tylko uważają wartości moralne za najważniejsze, ale jednocześnie sfera ta jest najczęściej poruszaną problematyką ich dyskusji. Ponadto znają oni znaczenie i wpływ pojęcia „wartości moralne” na zachowania człowieka. Studenci dostrzegają także znaczenie preferowania wartości moralnych w pracy nauczyciela, ze szczególnym podkreśleniem pracy nauczyciela nauczania początkowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject moralność en_US
dc.subject etyka en_US
dc.subject aksjologia en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.title Hierarchia wartości moralnych (komunikat z badań) en_US
dc.type Article en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record