DSpace Repository

Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence’a Kolberga

Show simple item record

dc.contributor.author Spławska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-05-20T11:39:25Z
dc.date.available 2014-05-20T11:39:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2008, nr 2, s. 107-120 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/522
dc.description In this article I would like to present the issues of moral judgement development in the early adulthood period based on the theory of L. Kohlberg. My considerations focus on the question concerning the level of moral judgements in the early adulthood and its change throughout the period of studies. Theoretical considerations are supported by the results and analysis of my research concerning level of pedagogics student’s moral judgement development. en_US
dc.description.abstract W artykule podjęto problematykę rozwoju rozumowania moralnego w okresie wczesnej dorosłości na podstawie teorii rozwoju rozumowania moralnego L. Kohlberga. Rozważania koncentrują się wokół pytania dotyczącego poziomu rozwoju rozumowania moralnego w okresie wczesnej dorosłości oraz zmian w poziomie rozwoju rozumowania moralnego mających miejsce w owym okresie. Rozważania teoretyczne wzbogacone są o wyniki i analizę badań własnych nad rozwojem rozumowania moralnego studentów pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence’a Kolberga en_US
dc.title.alternative The level of moral judgements based on the theory of Lawrence Kohlberg en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record