DSpace Repository

Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego

Show simple item record

dc.contributor.author Krawczyk-Bocian, Amelia
dc.date.accessioned 2014-05-20T07:39:08Z
dc.date.available 2014-05-20T07:39:08Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2008, nr 1, s. 93-101 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/511
dc.description This article focused on two problems. Firstly – on showing methodological pluralism of socio-humanistic science. They enable the explanation and understanding social reality, which a human being creates and transforms in the course of biographic experiences. Such understood integration of explanation and understanding based on suggestion of Ricoeur records in the process called interpretation of narrative text. Secondly – on showing „the workshop” of work with the narrative text, by riving from the steps of understanding the text based on experiences of the author of the article. en_US
dc.description.abstract Niniejszy artykuł koncentruje się na dwóch zagadnieniach. Po pierwsze na ukazaniu metodologicznego pluralizmu nauk społeczno-humanistycznych, jako tych, które przyczyniają się do wyjaśniania i rozumienia rzeczywistości społecznej, którą człowiek tworzy i przekształca w toku własnych doświadczeń biograficznych. Tak rozumiana integracja wyjaśnienia i rozumienia, w oparciu o propozycję Ricoeur’a wpisuje się proces nazwany interpretacją tekstu narracyjnego. Po drugie na ukazaniu warsztatu pracy z tekstem narracyjnym, przez odwołanie się do faz (etapów) rozumienia tekstu w oparciu o doświadczenia autorki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego en_US
dc.title.alternative Epistemological level of understanding narrative test en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record