DSpace Repository

Metoda set induction w nauczaniu

Show simple item record

dc.contributor.author Wojtkowiak, Patrycja
dc.date.accessioned 2014-05-20T07:35:32Z
dc.date.available 2014-05-20T07:35:32Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2008, nr 1 en_US
dc.identifier.issn 1897-6557
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/510
dc.description The method of active leading in the subject in the didactic literature is called „SET INDUCTION” and seems to be invaluable. It is hard to deny its particularly encouraging function in the process of teaching. It demands creativity and invention from the teacher rather than time and effort devoted to the lesson preparation. Lessons of teachers practicing those methods become interesting and what is more, well liked and expected by the students. The learner feels that he or she turns into the subject of the lesson and simultaneously – the teacher’s partner. The research on the effectiveness and legitimacy of applying the Set Induction Method (carried out among students of high school indicates that its practicing influences positively the learner in numerous areas. To be exact, it has an enormous impact on better understanding of the lesson’s topic, raises students’ interest and concentration. Moreover, the Set Induction Method influences optimistically the atmosphere in the classroom and considerably improves the relation between the teacher and the students. en_US
dc.description.abstract Metoda aktywnego wprowadzania w temat – nazywana w literaturze dydaktycznej metodą set induction, wydaje się być niedoceniana, a trudno jej przecież odmówić wyjątkowo pozytywnej roli w nauczaniu. Wymaga od nauczyciela raczej inwencji i błysku niż wysiłku i czasu, poświęconych na przygotowanie lekcji. Zajęcia nauczycieli stosujących tę metodę stają się ciekawsze, bardziej przez uczniów lubiane i oczekiwane. Uczeń czuje, że staje się podmiotem nauczania i jednocześnie partnerem nauczyciela. Badania dotyczące oceny efektywności i zasadności stosowania metody set induction (przeprowadzone wśród uczniów liceum) wskazują, że jej stosowanie wpływa na lepsze zrozumienie treści lekcji, podnosi zainteresowanie i skupienie uczniów, wpływa także pozytywnie na atmosferę w klasie i lepszy kontakt młodzieży z nauczycielem. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.title Metoda set induction w nauczaniu en_US
dc.title.alternative The set induction method in the process of teaching en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record