Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMolesztak, Aldona
dc.date.accessioned2018-02-21T12:20:49Z
dc.date.available2018-02-21T12:20:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMolesztak A., Wybrane domeny jakości życia w ocenie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej: Studium międzykulturowe, w: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja, psychokorekcja. 8, red. B. M. Kaja, B. Hołtyń, Bydgoszcz 2009, s. 185-210.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5058
dc.descriptionThe aim of the research project was to describe life satisfaction of 15592 old people’s houses’ residents in the USA, Poland and Germany. The research was conducted with a questionnaire. Research results show statistically significant differences between the national samples with respect to satisfaction from life in the native country, freedom, the fact of finding their place on earth and from their place of residence. All the three research groups appraise their past higher than the present and the future which is evaluated as the least satisfying. The Poles value their past the most. The Americans highly appraise their past but they also perceive their future in the least satisfying way. It might be explained with the fact that the surveyed American group was the oldest one. The Germans are least satisfied with their past and present but they expect to experience satisfying future. The Poles estimate the quality of their present and future at the same level of satisfaction.en_US
dc.description.abstractArtykuł opisuje ludzi starych i ich jakość życia. Zagadnienia zostały opisane szeroko w literaturze. W artykule opisano badania, którymi objęto 155 mieszkańców domów opieki w Ameryce, Niemczech i Polsce. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza Pomiędzy badanymi grupami istnieją wybiórcze różnice statystyczne. Istnieją różnice statystycznie istotne pomiędzy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w USA, Polsce i Niemczech w zakresie zadowolenia z życia w ojczystym kraju, wolności, zadowolenia z odnalezienia swojego miejsca w świecie oraz z miejsca zamieszkania. Każda grupa swoją przeszłość oceniła wyżej niż teraźniejszość i przyszłość, która jest najniżej sklasyfikowana. Wśród trzech badanych grup mieszkańcy Polskiego DPS-u byli najbardziej zadowoleni ze swojego przeszłego życia. Grupa Amerykańska jako druga była zadowolona ze swojego życia, ale swoją przyszłość widzi najgorzej. Być może wynika to z faktu, że jest to grupa najstarsza wiekowo. Mieszkańcy DPS-u w Berlinie najgorzej oceniają swoją przeszłość i teraźniejszość, ale na co warto zwrócić uwagę dużo lepiej myślą o swojej przyszłości. Polacy w porównaniu z ta grupą oceniali teraźniejszość i przyszłość na tym samym poziomie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectstarośćen_US
dc.subjectseniorzyen_US
dc.subjectjakość życiaen_US
dc.subjectzdrowieen_US
dc.subjectold ageen_US
dc.subjectseniorsen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subjecthealthen_US
dc.titleWybrane domeny jakości życia w ocenie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Studium międzykulturoween_US
dc.title.alternativeAssessment of Chosen Life Quality Domains by Old People’s Homes Residents. An Intercultural Studyen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska