DSpace Repository

Wybrane domeny jakości życia w ocenie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Studium międzykulturowe

Show simple item record

dc.contributor.author Molesztak, Aldona
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:20:49Z
dc.date.available 2018-02-21T12:20:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Molesztak A., Wybrane domeny jakości życia w ocenie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej: Studium międzykulturowe, w: Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja, psychokorekcja. 8, red. B. M. Kaja, B. Hołtyń, Bydgoszcz 2009, s. 185-210. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/5058
dc.description The aim of the research project was to describe life satisfaction of 15592 old people’s houses’ residents in the USA, Poland and Germany. The research was conducted with a questionnaire. Research results show statistically significant differences between the national samples with respect to satisfaction from life in the native country, freedom, the fact of finding their place on earth and from their place of residence. All the three research groups appraise their past higher than the present and the future which is evaluated as the least satisfying. The Poles value their past the most. The Americans highly appraise their past but they also perceive their future in the least satisfying way. It might be explained with the fact that the surveyed American group was the oldest one. The Germans are least satisfied with their past and present but they expect to experience satisfying future. The Poles estimate the quality of their present and future at the same level of satisfaction. en_US
dc.description.abstract Artykuł opisuje ludzi starych i ich jakość życia. Zagadnienia zostały opisane szeroko w literaturze. W artykule opisano badania, którymi objęto 155 mieszkańców domów opieki w Ameryce, Niemczech i Polsce. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza Pomiędzy badanymi grupami istnieją wybiórcze różnice statystyczne. Istnieją różnice statystycznie istotne pomiędzy mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w USA, Polsce i Niemczech w zakresie zadowolenia z życia w ojczystym kraju, wolności, zadowolenia z odnalezienia swojego miejsca w świecie oraz z miejsca zamieszkania. Każda grupa swoją przeszłość oceniła wyżej niż teraźniejszość i przyszłość, która jest najniżej sklasyfikowana. Wśród trzech badanych grup mieszkańcy Polskiego DPS-u byli najbardziej zadowoleni ze swojego przeszłego życia. Grupa Amerykańska jako druga była zadowolona ze swojego życia, ale swoją przyszłość widzi najgorzej. Być może wynika to z faktu, że jest to grupa najstarsza wiekowo. Mieszkańcy DPS-u w Berlinie najgorzej oceniają swoją przeszłość i teraźniejszość, ale na co warto zwrócić uwagę dużo lepiej myślą o swojej przyszłości. Polacy w porównaniu z ta grupą oceniali teraźniejszość i przyszłość na tym samym poziomie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject starość en_US
dc.subject seniorzy en_US
dc.subject jakość życia en_US
dc.subject zdrowie en_US
dc.subject old age en_US
dc.subject seniors en_US
dc.subject quality of life en_US
dc.subject health en_US
dc.title Wybrane domeny jakości życia w ocenie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Studium międzykulturowe en_US
dc.title.alternative Assessment of Chosen Life Quality Domains by Old People’s Homes Residents. An Intercultural Study en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska