Wyświetlanie pozycji 1-8 z 8

  • Czynniki środowiska rodzinnego w warunkowaniu agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacjach konfliktu społecznego 

   Borecka-Biernat, Danuta (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
   The objective of the study was to identify family determinants of aggression strategy used by adolescents in social conflict situations from among educational attitudes and the pattern of coping with difficult situations ...
  • Major issues of youth policy implementation in Kazakhstan 

   Maigul, Mekebaeva; Seylbek, Mussatayev (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)
   In this article the authors considered problems of the realization of youth policy in the Republic of Kazakhstan. There are some factors which objectively complicate the realization of youth policy in Kazakhstan: the ...
  • O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie Z Bliska i z Daleka (1913-1914) 

   Krakowiak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działalności Stefanii Sempołowskiej (1869-1944) jako inicjatorki i organizatorki publicystyki dla młodzieży w Królestwie Polskim oraz omówienie założonego przez nią periodyku ...
  • Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa 

   Peret-Drążewska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Młodość jest etapem rozwojowym, który jest szczególnie ukierunkowany na refleksję nad wzajemnymi relacjami na linii jednostka – wspólnota, ponieważ główne zadanie rozwojowe adolescencji, jakim jest kształtowanie własnej ...
  • Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież 

   Pisarska, Agnieszka; Ostaszewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod pomiaru używania substancji psychoaktywnych w badaniach prowadzonych wśród młodzieży. Zaprezentowane zostały pytania ankietowe wykorzystywane w ogólnopolskich projektach ...
  • Youth identity styles - presentation of research results 

   Jarczyńska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
   According to EH Erikson (2004), identity formation is one of the most important tasks of adolescence. According to the latest research results, we know that identity is not a permanent, unchanging construct, but is shaped ...
  • Zmiana (polityczna) jako cel (utopijny?) zaangażowania młodych aktywistów 

   Przybylski, Błażej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Nazwanie dziś projektu utopijnym oznacza jego marginalizację i wykluczenie z publicznych debat. Mimo to, autor wskazuje na wartości wynikające z budowania i tworzenia nowych utopii; przygląda się życiu politycznemu, tworząc ...
  • Политические устремления казахстанской молодежи 

   Абдирайымова, Г.С.; Шнарбекова, М.К. (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2016)
   В статье анализируется степень заинтересованности и участия молодых казахстанцев в политической жизни страны. Согласно данным социологического исследования, проведенного в 2015 году среди молодежи, прослеживается региональная ...