Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Polityka migracyjna Polski wobec europejskiego kryzysu migracyjnego 

      Tutak, Grzegorz (Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydawnictwo UKW, 2018)
      Polityka państwa jest pochodną wielu czynników zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Realizowana jest poprzez odpowiednie działania w różnych dziedzinach jego funkcjonowania. Od 2015 r. nastąpiło ożywienie ...