Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Innowacje społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku pracy 

   Stawicka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Zagadnienie poprawy konkurencyjności przez wdrażanie innowacji nabiera coraz większego znaczenia. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może stać się cennym atutem przedsiębiorstwa, przewagą konkurencyjną i ...
  • Sytuacja na rynku pracy – to nie tylko problem rządu, to wyzwanie dla nas wszystkich 

   Wiśniewski, Janusz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)
   Job market is determined primarily by national factors, but also by outside factors that are related mainly to globalization of the world economy. Unemployment is a very complex phenomenon, having its economic, legal and ...
  • Teoria kapitału ludzkiego - konteksty edukacji i rynku pracy 

   Sobczak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Celem artykułu jest rekonstrukcja kategorii kapitału ludzkiego z perspektywy socjologii edukacji. Autorka podjęła próbę skonfrontowania założeń teorii kapitału ludzkiego, która powstała na początku lat 60. XX wieku, z ...
  • Zarządzanie talentami w organizacji 

   Brzeziński, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tematyki związanej z zarządzaniem talentami w organizacjach. W pracy przyjęto tezę, iż zarządzanie talentami to istotny element wchodzący w strukturę administrowania nowoczesnymi ...