Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela 

   Sobieszczyk, Maria; Wojciechowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Artykuł jest próbą zaprezentowania drogi dochodzenia do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela. Jednym z elementów tej drogi jest realizacja praktyk pedagogicznych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. ...
  • Style uczenia się uczniów w klasach I – III 

   Rambowicz, Iwona (2016)
   Artykuł stanowi komunikat z badań pracy licencjackiej. Celem pracy było poznanie deklaracji uczniów klas I-III na temat prezentowanych przez nich stylów uczenia się. Cel zrealizowano za pomocą przeprowadzonego badania ...