Wyświetlanie pozycji 1-2 z 2

  • Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań 

   Mizerek, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   Zadaniem, jakie postawił sobie autor tego artykułu, jest analiza dylematów metodologicznych, z którymi trzeba się zmierzyć w trakcie projektowania badań pedagogicznych prowadzonych w ramach strategii studium przypadku. ...
  • Współczesne badania pedagogiczne - tworzenie wiedzy potrzebnej praktyce 

   Maciejewska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
   Prezentowane opracowanie to głos w dyskusji nad uprawianiem badań skupionych wokół tworzenia wiedzy potrzebnej praktyce, które stanowią, zdaniem autorki, istotny wątek współczesnej refleksji pedagogicznej. Punktem wyjścia ...