Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych 

      Razmus, Wiktor; Mielniczuk, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
      Samoopisowe kwestionariusze są powszechnie stosowaną, choć niepozbawioną ograniczeń, metodą badawczą w psychologii. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwy w badaniach kwestionariuszowych błąd wspólnej metody, będący ...